2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai

 
     
 

Virginija SKUČAITĖ

(„Kauno Diena“ Nr. 163-17624, 2005 07 16)

SPARNUOTI LIETUVIAI  PAŠTO ŽENKLUOSE

Tik tarpukario Lietuvoje S.Dariui ir S.Girėnui po žūties buvo skirta didelė serija pašto ženklų

Lietuvos paštų valdyba 1934 metų pavasarį išleido šešių oro pašto ženklų seriją “Lituanikos” skrydžiui atminti. Tik keli pavieniai pašto ženklai ir vokai, skirti lakūnų žūties 60-mečiui ir 70-mečiui, buvo išleisti atgavusioje nepriklausomybę Lietuvoje. Toks abejingumas dailininkų siūlymams išleisti bent vieną pašto ženklų seriją paakino imtis privačios iniciatyvos - buvo sukurta ir savo lėšomis išleista daugybė suvenyrinių pašto ženklų ir vokų tautos didvyriams atminti.

Kolekcijai - 35 metai

Kaunietis kolekcionierius Jonas Čepas prieš 35 metus pradėjo rinkti įvairius aviacijos istorijai priskiriamus daiktus. Ilgainiui jis apsiribojo tik S.Dariaus, S.Girėno ir F.Vaitkaus tematika.

J.Čepas aviacijos istorija susidomėjo neatsitiktinai - jo tėvas buvo lakūnas. “Pirmą kartą filokartistų parodoje dalyvavau 1980 metais - pateikiau 25 atvirukus, kuriuose buvo Darius ir Girėnas, jų “Lituanika”. Po trejų metų kolekcionierių surengtoje parodoje pateikiau praturtėjusią didvyrių nuotraukomis, tapybos darbais, medaliais, įvairiais ženklais kolekciją. Vėlesnėse parodose pateikdavau vis daugiau ir daugiau eksponatų, tarp kurių yra ir “Lituanikai” bei jos lakūnų žygiui atminti išleistų pašto vokų ir ženklų”, - pasakojo J.Čepas, sėdėdamas savo darbo kambaryje prie nematyto eksponato - lakuoto medinio lėktuvo propelerio, kuriame buvo inkrustuotos S.Dariaus ir S.Girėno nuotraukos bei oranžinė drobinė skiautė.

“Ta drobės skiautė man yra labai brangi, nes tai yra “Lituanikos” korpusą dengusios drobės dalelytė. Istorinė ir ši medinė propelerio mentė. Tuomet, kai Steponas Darius skraidė Lietuvoje, čia lėktuvų propeleriai buvo gaminami iš ypatingu būdu suklijuoto reto medžio”, - paaiškino J.Čepas.

Konkurse dalyvavo net 27 dailininkai

J.Čepo oro pašto ženklų kolekcijoje yra visa tarpukariu išleista serija, skirta tragiškai pasibaigusiam lakūnų žygiui atminti. Netrukus po lakūnų žūties buvo paskelbtas konkursas oro pašto ženklų serijai sukurti. Konkurse dalyvavao net 27 dailininkai. Buvo atrinkti D.Tarabildaitės, J.Gaučo, A.Jakševičiaus ir R.Krivicko sukurti pašto ženklai. Iš viso - šešių ženklų serija. Geriausiais buvo pripažinti Domicėlės Tarabildaitės (Tarabildaitė, nebūdama Petro Tarabildos giminė, už jo ištekėjo ir tapo Tarabildienė) ir Juozo Gaučo sukurti oro pašto ženklai.

Įdomu tai, kad D.Tarabildaitė ir J.Gaučas priklausė Lietuvos aeroklubui. Anot J.Čepo, Domicėlė, nors ir netapo lakūnė, tačiau skraidė kitų pilotuojamais lėktuvais. Juozas anuomet dirbo “Spindulio” spaustuvėje ir buvo išmokęs Aeroklube skraidyti. Pagal D.Tarabildaitės projektus buvo išspausdinti du ženklai su lakūnų portretais - 20 ir 60 centų vertės. Pagal J.Gaučo projektą buvo išspausdintas vienas 40 centų vertės ženklas, kuriame pavaizduota “Lituanika”, skrendanti virš Atlanto.

Visi šeši atrinkti ženklai buvo spausdinami Anglijoje, “Brandbury Wilkinson and Co” firmoje. Apyvartoje ženklai pasirodė 1934 metų gegužės 18 dieną. Ši labai geros poligrafinės kokybės ženklų serija paplito po visą pasaulį.

Tuo metu Petras Tarabilda Paryžiuje studijavo grafiką ir tapybą. Po tragiškos lakūnų žūties jis pradėjo kurti didžiulį piešinių ciklą apie Lietuvos didvyrius. Šį ciklą jis kūrė visą savo gyvenimą - išlikę apie 90 eskizų.

Atkaklus valdžios abejingumas

Sovietmečiu buvo išleistas suvenyrinis vokas su lakūnų S.Dariaus ir S.Girėno portretais “Lituanikos” katastrofos 50-mečiui. Tai buvo Antano Rimanto Šakalio apipavidalintas vokas - vienintelis, kurį anuomet išleido Tarybų Lietuvos Ryšių ministerija. J.Čepo kolekcijoje yra sovietmečiu privačiai išleistų vokų su piešiniais ir užrašais, bylojančiais apie lakūnų žygdarbį. Dėl suprantamų priežasčių ant vokų nėra nei dailininkų pavardžių, nei leidėjų pėdsakų.

“A.R.Šakalys buvo vienas iš aktyviausių dailininkų, išgarsėjusių privačia iniciatyva leidžiant S.Dariui ir S.Girėnui skirtus vokus, oro pašto ženklus ir atkūrusioje nepriklausomybę Lietuvoje, - įsitikinęs J.Čepas. - Itin puikus jo sukurtas ir išleistas suvenyrinis vokas su ženklu, skirtas lakūnų žūties 70-mečiui”.

“Lietuvos paštas” skrydžio per Atlantą 60-ąsias metines pažymėjo, išleidęs, švelniai tariant, labai kuklų voką su oranžinio lėktuvėlio piešiniu. Ant kolekcionieriaus išsaugoto voko nėra jokio užrašo, datos, menančios lakūnus ir “Lituaniką”. Vokas išleistas tarsi kažko bijant, paskubomis, nors tuomet ėjo tretieji nepriklausomybės metai. Tiesa, “Lietuvos paštas” visgi įstengė skrydžio sukakties proga išleisti vieną neblogą (dailininkas K.Katkus) voką su oro pašto ženklu, skirtu didvyriams atminti.

Skrydžio 70-mečiui atminti valstybė pasirūpino tik proginiu voku (jį sukūrė G.Pempė) be ženklo. Kaunietis architektas Gediminas Karpavičius savo iniciatyva parengė specialų pašto ženklą ir jo projektą nusiuntė anuometiniam Lietuvos Prezidentui Rolandui Paksui. Mat G.Karpavičius tikėjosi, kad Prezidentas, pats būdamas lakūnas, pritarsiąs projektui ir siūlymui išleisti tautos didvyriams skirtą pašto ženklą. Prezidentūra peradresavo “Lietuvos paštui” šį projektą, tačiau jis taip ir liko be atgarsio.

G.Karpavičius savo iniciatyva pagamino suvenyrinius vokus ir ženklus, kuriuos Kauno aeroklubo lakūnai Viktoras Ramonas su Gintautu Staniuliu 2003 m. pasiėmė į JAV, kur Čikagoje jie buvo pažymėti pašto antspaudu ir kartu su lakūnais parskrido į Kauną.

J.Čepo kolekcijoje gausu ir kitokių privačia iniciatyva išleistų vokų ir pašto ženklų, skirtų S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio apvalioms sukaktims atminti. “Artėja 75-osios pirmojo lietuvių lakūnų skrydžio per Atlantą metinės. Dar neteko girdėti, kad Lietuvoje būtų pradėta oficialiai organizuoti pašto ženklų serijos ar bent vieno ženklo, skirto lakūnų žygdarbio sukakčiai pažymėti, konkursai. Esu tikras, kad juose dalyvautų daug gabių dailininkų, kurių geriausi sukurti ženklai garsintų pasaulyje Lietuvos vardą ir pirmuosius mūsų lakūnus, įveikusius Atlantą”, - sakė J.Čepas.

 

 

 


 

eXTReMe Tracker