2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai

 
     
 

 

Kūrybinis darbuotojas ir pensija

Manyčiau, kad tai yra aktualu. Daugelis iš mūsų dirbo ar ieškojo tokio darbo, kuris netrukdytų, kad dar liktų laiko kūrybai, parodoms. Dažniausiai tai pripuolami ar „pusės etato“ darbai. Juk ne visi dailininkai „turi polinkį“ profesoriauti Dailės akademijoje. Sodros pensijų skyrius pradeda aiškinti, kad tai jau pertrauktas darbo stažas, buvo maža alga ir t.t. Jiems aiškini, kad tavo pertrauktas stažas bus tada, kai numirsi, o „oficialiose“ įstaigose dirbai tik todėl, kad laiku susimokėtum už butą ir būtų ramiau šeimoje. Rodai Dailininkų sąjungos išduotą pažymą apie Dailės salono pajamas, o Sodra į tai stengiasi nekreipti dėmesio, be to, su tokiais piliečiais jie susiduria retai, todėl sutrinka.

Paradoksalu, bet yra dailininkų, kurie, baigę dailės studijas, niekur nedirbo (nekalbant apie kūrybą), bet jie yra patys aktyviausi parodose, jų kūriniai labiausiai perkami salonuose.

Kaip Sodra rengiasi skaičiuoti jų darbo stažą ir pajamas?

Šiuo atveju „sovietinė sistema“, ko gero, buvo racionaliausia. Atėjo laikas į pensiją – še tau 120 rub. ir netrukdyk, jei nori daugiau, atnešk pažymas , kad uždirbai daugiau, ir gausi didesnę pensiją.

Dabar šios problemos sudėtingesnės.

Dirbdamas kūrybinį darbą ir iš to pragyvendamas, sukuri darbo vietą: tu esi ir darbuotojas, ir darbdavys. Tau turėtų priklausyti valstybinė kompensacija už naują darbo vietą, o ne suteikiama teisė registruotis darbo biržoje. Čia pagal diplomą nieko nepasiūlys, kitokio darbo tu negali išmokti, be to, metų tau – 45-60.

Darbui, kad nesmardintum namuose, esi priverstas turėti dirbtuvę, už kurią moki valstybei apie 60-80 litų, susiremontavęs kokį rūsį ar palėpę, turi šaltą vandenį, o pasišildai malkomis ar elektra. Skirtingai nei tarnautojams ar darbininkams, visas darbo priemones tenka pirkti pačiam, užsisakyti darbo įrangą. Tam kas mėnesį išleidi apie 80-120 litų. Už medžiagas valstybė uždirba 15-20 proc.

Dauguma darbų parduodami dailės salonuose, kokioje galerijoje, juos reikia rėminti, įstiklinti. Čia vėl moki pinigus, o valstybė skaičiuoja procentus.

Jei reikia surengti parodą - pardavimą, galerijai reikia mokėti už plotą bei laiką 300-400 litų. Tenka išleisti plakatėlį, gal mažą katalogą, organizuoti darbų pristatymą (su šampanu). Taigi vėl tai gali kainuoti apie 200 – 300 litų. Įstengi tai padaryti smarkiai taupydamas, tik jubiliejų proga.

Kūrybinis darbas sukuria darbo vietas dailės salonui ar galerijai, nes tik aktyvių menininkų dėka juose gausu darbų ir pirkėjų. Tie, kurie profesoriauja ar dirba kitą valstybinį darbą „tradiciškai“, salonuose darbais neprekiauja. Taigi laisvas menininkas be savo darbo vietos sukuria ir kitų darbo vietų, kartais valstybei atiduoda daugiau, nei pats gauna pelno. Dailės salonas ima mokestį už kiekvieną kūrinį 33 proc. nuo pardavimo sumos. Taigi, jei už kūrinį nori gauti 400 litų, pardavimo kaina tūrėtų būti 600 litų; 200 litų gauna salonas, t. y. valstybė, dailės fondas, sąjunga ir t.t.

Išvada būtų tokia: kūrybinis darbuotojas, triūsdamas savo rūsyje ar palėpėje, „oficialiai niekur nedirbdamas“, kas mėnesį valstybei neša nemažą pelną. Ne tik sukurdamas įvairių darbo vietų, bet ir reprezentuodamas mūsų dailę, kultūrą visame pasaulyje. Jų darbai reprodukuojami vadovėliuose, žurnaluose. Jie visada gan garbingai pristato Lietuvos meną, kuria įvaizdį, kartais net įtaigiau negu diplomatai.

Kartais stebiesi tais keistais Sodros samprotavimais, kad štai tie menininkai nenori niekur dirbti, o dar didelę pensiją nori gauti. O gal kūrybiniams darbuotojams turėtų būti kita pensijų skyrimo tvarka? Kalbu kaip dailininkas, o dar yra rašytojai, kompozitoriai ir t.t. Svarų žodį tūrėtų tarti kūrybinės sąjungos, Kultūros ministerija.

Dabar Sodros požiūris į menininkų „honorarus“, o mes daugiausia iš to ir gyvenam, dažnai yra ciniškas, o kartais ir neigiamas.

Norėtųsi platesnės diskusijos ir įvairesnių nuomonių spaudoje ta tema.

2001 06

 

 


 

eXTReMe Tracker