2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai

 
     
 
Algimantas ZOLUBAS

Filatelinė opozicija

Pašto vokai, ženklai, lipdukai yra savotiški keliaujantys mažieji ambasadoriai, kurie pasiekia tolimiausias šalis net neturinčias Lietuvos ambasadų. Jie pristato šalies gamtą, geografinius duomenis, valstybės simbolius, kultūrinio paveldo objektus. Tenka apgailestauti, kad Lietuvos pašto atributika yra skurdi tiek naujų pavyzdžių sukūrimu, tiek jų kokybe. Šį trūkumą jau keliolikti metai bando kompensuoti Lietuvos visuomeninis sąjūdis „Filatelinė opozicija“ (FILOP). Su FILOP sąjūdžio veikla ir kūriniais galima susipažinti moderniame interneto informaciniame portale FILOP

Žodis „FILOP“ pirmą kartą buvo panaudotas 1996 m. sausio 13 dieną minint „Kruvinojo sekmadienio“ Vilniuje penktąsias metines.

 Šią santrumpą sugalvojo ir panaudojo proginio antspaudo tekste dailininkas, Sausio 13-osios medaliu apdovanotas, Antanas Rimantas Šakalys, nurodydamas, kad tai yra ne oficialaus pašto ar kitos kokios nors oficialios valstybinės institucijos, o privačių žmonių, neabejingų šiai sukakčiai, istorinės datos žymos ženklas. Nuo to laiko visi neoficialūs filateliniai leidiniai yra vadinami FILOP vardu.

FILOP judėjimo dalyviai staigiai atsiliepia į svarbesnius įvykius ar reiškinius, išleisdami suvenyrinius vokus, kurie nebrangiai parduodami dailės salonuose. Jie papildo filatelininkų kolekcijas, juos įsigyja piliečiai, mėgstantys savo laiškus įvairiomis progomis siųsti dailiuose vokuose.

Vokas su Šarūno Saukos paveikslo, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui, fragmentas

 

Vokas, skirti Sausio 13-ajai (filop 1996)

Algimantas Zolubas

 

 

 


 

eXTReMe Tracker