2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai

 
     
 

 

Gediminas Karpavičius

 

PAMINĖTAS DAILININKO

ANTANO RIMANTO ŠAKALIO 65–METIS

 

   2003m. spalio 1 dieną Lietuvos dailininkų sąjungos ir filatelistų draugijos „LIETUVA“ (Čikaga) narys, dailininkas-grafikas Antanas Šakalys atšventė savo 65 – tąjį gimtadienį ir atžymėjo savo kūrybinio darbo 35 – metį. Ryšium su tuo Kaune, spalio 3 dieną, Ryšių istorijos muziejuje buvo atidaryta dailininko autorinių meninių pašto vokų paroda pavadinta „Meniniai vokai – istorinė publicistika“.

   Į parodos atidarymą susirinko gausus būrys dailininko draugų, filatelistų,  visuomenės atstovų bei kultūrininkų, žinančių ir vertinančių dailininko kūrybą.

 

Gediminas Karpavičius

   Susirinkusieji  pasveikino dailininką gimtadienio proga ir pagerbė jį dovanomis. Dailininko kūrybą, šiame žanre, pristatė ir apibūdino kolekcininkas architektas Gediminas Karpavičius. Lietuvos karininkų ramovės viršininkas mjr. Gediminas Reutas pasveikino jubiliatą ir padėkojo už dailininko skiriamą dėmesį Lietuvos istorijai ir jos kariuomenei. Dailininko kūrybą apžvelgė Vilniaus universiteto dailėtyrininkė Janina Kimbartaitė. Sveikinimo žodžius tap pat tarė: tarptautinio garso politologas ir publicistas Vilius Bražėnas; legendinis „Tauro“ apygardos partizanas, Vyčio kryžiaus kavalierius Juozas Armonaitis (Triupas); Vyčio kryžiaus kavalierius, kunigas Robertas Grigas; Ryšių istorijos muziejaus direktorė Angelė Lekavičienė. Dailininkas, jį sveikinusius, apdovanojo savo kūrybos estampų aplankais ir pats papasakojo apie savo kūrybos kelią bei šios parodos rodinius, o taip pat pristatė jo lėšomis išleisto ir ką tik atspausdinto meninių vokų katalogo antrąją dalį (1998-2003, 100 psl., sudarytojas Balys Sriubas).

           

   Šioje parodoje pristatoma ypatingai reto žanro kūryba. Tai mažoji grafika – autoriniai, rankų darbo, mažatiražiai meniniai pašto vokai ir atvirlaiškiai, atlikti daugiausia šilkografijos technika, bei suvenyriniai, filatelinės paskirties ženkliukai-lipdės. Tokio pobūdžio filatelinius suvenyrus autorius kuria nuo 1979 metų. Šį kūrybos žanrą vertėtų vadinti grafine publicistika kadangi autorius, šių kūrinių forma ir turiniu drąsiai deklaruoja savo pilietinę poziciją, išreiškiančia pagarbą  tautinėms-patriotinėms ir bendražmogiškoms vertybėms. Šios rūšies dailininko kūryba – tai gilaus istorijos suvokimo ir nūdienos vyksmo studijų rezultatas. Autorius drąsiai išsako savo nuomonę apie visą eilę problemų, kurias oficiali Lietuvos valdžia ignoruoja, o tokių temų, kaip: savanaudiškumas, abejingumas niekšybės akivaizdoje, šių dienų tautų išsivadavimo kova ar globalizacija, dauguma visuomenės veikėjų, žurnalistų ir politikų tiesiog bijo arba, geriausiu atveju, jų vengia. Savo kūriniais dailininkas dažnai pagerbia iškilias istorines, mūsų tautai daug nusipelniusias, bet nepelnytai valdžios ignoruojamas asmenybes, tokiu būdu pastatydamas joms savotišką paminklą. Šiais, vartotojiškos pseudokultūros laikais, ir totalinio mankurtizmo, vyraujančio masinio informavimo priemonėse, fone, tokia dailininko pozicija yra unikali. Grafikas Antanas Šakalys, bene vienintelis dailininkas Lietuvoje, drąsiai gindamas idealistines ir humanistines vertybes, dirba tautinės savigarbos gelbėjimo darbą. Vien dėl tokios drąsios, pilietinės dailininko ir publicisto, pozicijos šie rankų darbo, mažosios grafikos kūriniai įgauna neabejotinai didelę išliekamąją istoriografinę, kultūrologinę ir kolekcinę vertę.

   Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad dailininko Antano Šakalio kūryba šiame žanre yra unikalus reiškinys, kuris vertas rimto ir adekvataus  susivokusios visuomenės ir valstybės pripažinimo ir įvertinimo.

 

 

 

 


 

eXTReMe Tracker