2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tai pirmas ir kol kas vienintelis FILOP savilaidos išspausdintas katalogas.

Katalogo sudarytojai G.Karpavičius ir B.Sriubas. Autoriai rašo:

 

   Šiame kataloge susisteminta kolekcinė medžiaga nuo 1988-ųjų, t.y. nuo Lietuvos Atgimimo sąjūdžio pradžios iki 2000 metų pabaigos. Tai paminklas tiems patriotiškai nusiteikusiems žmonėms, kurie nepaisydami gresiančių represijų ir aukodami savo laiką ir lėšas, įamžino Lietuvos istorijos vyksmą filatelijos suvenyruose. Daugelio šių suvenyrų autorių jau nebėra tarp gyvųjų, o tai , kas jų sukurta, lieka mums ir ateinančioms kartoms kaip gyva tų istorinių dienų iliustracija. "Posąjūdinio" laikotarpio FILOP suvenyrai taip pat laikytini tam tikra moralinės rezistencijos išraiška, forma ir turiniu užpildančia oficialios nūdienos leidybos spragas. Nors FILOP leidiniai gal ir ne visada profesionalūs, tačiau visada aktualūs, kurti nuoširdžiai ir nesavanaudiškai.

   Tai katalogo autorių nuomone ir sudaro istorinę, kolekcinę bei išliekamąją šių suvenyrų vertę. Tuo tarpu oficialaus Lietuvos pašto suvenyro, išspausdinto pusės milijono tiražu, kolekcinė vertė dažnai būna menka, nors nominakas ir rodo neadekvačiai didelę produkto vertę. Maža to, oficiali valdiška produkcija neretai diskredituoja mūsų valstybę pasaulio akyse.

   Dėl paminėtų priežasčių katalogo autoriai, būdami neabejingi kaip ir daugelis Lietuvos piliečių, laiko savo pareiga parengti ir išleisti šį katalogą.

 

 
 

 

eXTReMe Tracker