Filatėlinės opozicijos įkūrėjai

 

                  

    2005 m. rugsėjo 16 d., būdamas tik 54 metų amžiaus,

   po sunkios ligos Kaune mirė žurnalo "Lietuva" bendra-

   darbis, visuomeninio judėjimo FILOP (filatelistų opozi-

   cijos) aktyvus dalyvis, meninių vokų, savilaidos ženklų,

   antspaudų katalogo sudarytojas, internetinės svetainės

   www.filop.org autorius ir redaktorius GEDIMINAS

   KARPAVIČIUS.

   1975 metais įstojo ir 1981 m. baigė Vilniaus dailės in-

   stitutą, įgydamas dailininko - architekto kvalifikaciją.

   Daug metų dirbo eilėje projektavimo institutų, nacionali-

   niame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.   Plačiau...

   ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS gimė 1938 m.

  spalio 1 d.Pakačinių kaime (Zarasų r.) 1953- 1958 m.

  mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume; 1961-

  1963 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dabar Vil-

  niaus dailės skademija). Po dviejų kursų išvyko mokytis

  į Maskvos kinematografijos institutą. Jį baigęs 1968 m.

  grįžo į Vilnių. 1968 - 1971 m. buvo Lietuvos televizijos

  dailininkas-statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas

  ir tų darbų televizijoje pradininkas. 1971-1978 m. Lie-

  tuvos kino studijos meninių filmų dailininkas-statytojas.

  Svarbiausi kino studijos laikotarpio darbai: dokumen-

  tinės juostos "Knygos turi likimą" (1970: apie VU bib-

  lioteką) ir "Vilniaus universitetas" 1579- 1979" (1979).

  Kurį laiką dėstė Vilniaus inžineriniame institute piešimą

  ir Dailės institute kino bei televizijos dailės pagrindus.

  Vėliau  - kūrybinis darbas: estampai, ekslibrisai, kny-

  gų iliustracijos, firmų logotipai ir kt.

    Lietuvos dailininkų sąjungos (1974), Amerikos fila-

  telistų draugijos "Lietuva" narys, filatelinio opozicinio

  visuomeninio judėjimo "Filop" internete vadovas, Lie-

  tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys. Apdovanotas

  sausio 13-osios atminimo medaliu (2004), LLKS or-

  dinu "Už Tėvynės laisvę" (2008). Išleisti  4 suvenyrinių

  vokų katalogai (apie 2000 vokų). Dailininkas gyvena

  Vilniuje.  El. paštas:   arsfilop@gmail.com

 

  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013, 2014  metų "FILOP" darbai.  A.Mankaus vokai, G. Karpavičiaus vokai, Publikacijos, Katalogai,

                                                                                                                                                Dienoraštis

 

„Filop“  minėtinų sukakčių

K A L E N D O R I U S

       
   Sausis  2015        
 

90

135

 180

90

1925 01 04

1880 01 05 - 1967 12 30

1835 01 17 - 1902 11 26

1925 01 21 - 2014 07 17

 Z. Zinkevičius
 Br. K. Balutis
 
A. Baranauskas

 Alf. Svarinskas

   
   Vasaris 2015        
 

125

755

 120

130

1890 02 01 - 1973 12 19

1260 02 08

1895 02 18 - 1979 08 18

1885 02 26 - 1969 09 22

 P. Pechavičius
 H Mantas (Prūsija) sukilimas
 K.Škirpa

 A. Stulginskis

   
   Kovas 2015        
 

255

90

145

1760 03 09 -1833 04 23

1925 03 15

1870 03 22 - 1941 08 23

 Strazdelis
 "Birutės" draugija

 E. Jagomastas

   
   Balandis 2015        
 

25

85

415

 1990 04 20

 1930 04 09

 1600 04 18 - apie (apie 1651 m)

 Ekonominė blokada

 Simas Kudirka

 K. Simonavičius

   
   Gegužė 2015        
 

90

160

170

1925 05 11 -1973 04 07

1855 05 11

1845 05 15 - 1892 07 07

 E. Čiudakova

 Pirmas muziejus Lietuvoje

 J.Čarskis

   
   Birželis 2015        
 

470

75

135

135

apie 1510 - 1545 06 06

1940 06 15

1880 06 17 - 1977 04 04

1880 06 22 - 1953 02 18

 A. Kulvietis

 Sovietai okupavo Lietuvą

 M. Šlapelienė

 Vl. Mironas

   
 Liepa 2015
 

80

75

1935 07 06

1940 07 23

 Dalai Lama

 JAV nepripažino Baltijos šalių aneksijos

   
 Rugpjūtis 2015
 

85

140

95

1930 08 01

1875 08 02 - 1957 11 20

1920 08 20 - 2000 05 28

 B. Aleknavičius

 M. Dobužinskis

 V. Sladkevičius

   
   Rugsėjis 2015        
 

585

155

140

 1430 09 08

  1860 09 08 - 1938 02 19

  1875 09 22 - 1911 04 10

 Vytauto karūnavimas

 A. Jakštas

 M. K. Čiurlionis

   
 Spalis 2015
 

130

105

95

360

   1885 10 01 - 1970 12 04

  1910 10 08 - 1947 02 16

  1920 10 09

  1655 10 20

 M. Krupavičius

 J. Noreika   (Gen. Vėtra)

 Suvalkų sutartis ir karas su Lenkija

 Kėdainių sutartis

   
   Lapkritis 2015        
 

130

120

40

  1885 11 05 - 1966 01 09

  1885 11 11 - 1962 11 13

  1940 08 28 - 1975 11 05

 Vl. Jurgutis

 St.Šilingas

 M. Tamonis

   
   Gruodis 2015        
 

645

130

155

  1370 12 06

  1885 12 22 - 1968 01 17

1860 12 30 - 1930 02 28

 Algirdo kariuomenė puolė Maskvos kremlių

 K. Petrauskas

 J. Jablonskis

   

eXTReMe Tracker